špičkové přístrojové vybavení a
zkušený kvalifikovaný kolektiv pracovníků.

Rozbory půdy

Akreditované rozbory půdy

Pro zemědělská družstva provádíme rozbory půdy, kdy zjišťujeme pH půdy, přítomnost živin nebo těžkých kovů. Dále provádíme také rozbory znečištěné půdy, kontaminované například ropnými látkami. Odběr půdy pro účely dané vyhláškami musí provádět akreditovaná laboratoř. Pro soukromé účely, jako například zjištění kvality půdy na zahradě, si může klient vzorek odebrat sám.

Jaké jsou tři nejčastější rozbory půdy?

  1. Stanovení živin (N, Ca, K, Mg, Na), včetně pH půdy
  2. Analýza obsahu těžkých kovů (As, Hg, Zn, Ni, Cr, Cu, Pb, Cd, V, Be, Co)
  3. Stanovení ropného znečištění
  4. Stanovení obsahu organických polutantů (PCB a PAU)

Provedeme rozbor půdy a navrhneme doporučení, jak hnojit

Při základním rozboru půdy stanovíme pH/CaCI2, P, K, Ca Mg. Při rozšířeném rozboru stanovíme základní mikro/makroprvky. Délka analýzy je zhruba 14 dní, poté jsou předány protokoly s výsledkem. Originál obdrží klient, kopie je v naší laboratoři archivována po dobu pěti let.

Postupujeme dle platné legislativy

Při našich analýzách postupujeme dle vyhlášky č. 153/2016 Sb. ze dne 9. května 2016 o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů