špičkové přístrojové vybavení a
zkušený kvalifikovaný kolektiv pracovníků.

Akreditovaná laboratoř poskytuje komplexní analytické služby

Firmám působícím v oblasti:

 • hydrogeologie, ekologie, nápravy ekologických škod (sanace)
 • nakládání s odpady
 • úpravy vod
 • ekologického či průmyslového monitoringu

Drobným podnikatelům:

 • kolaudace a následné sledování kvality vody pro restaurace, penziony, koupaliště, bazény a další provozovny

Soukromým osobám:

 • široká škála rozborů pitné vody např. pro kolaudace rodinných domů, chat, chalup
 • rozbor vody z domácích a zahradních bazénů
 • rozbor odpadní vody z domácích čistíren a septiků
 • rozbor užitkové vody (např. pro závlahy)
 1. Postup pro řešení stížností je dostupný v laboratoři
 2. Výrok o shodě je uveden vždy, když je to nutné vzhledem k potvrzení platnosti výsledků zkoušení.

Nutnost provést výrok o shodě vyplývá pro vzorky:

 • Odpadu
 • Sedimentů
 • Kalů
 • Pitné voda

V případě odpadních, podzemních a povrchových vod je proveden výrok o shodě se specifikací pouze v případě, že zákazník tuto specifikaci dodá.

V nabídce laboratorních služeb naleznete především:

 • Analýzy vod pitných
 • Analýzy vod podzemních
 • Analýzy vod povrchových
 • Analýzy vod odpadních
 • Analýzy odpadů a jejich vodných výluhů
 • Analýzy půd (zemin)
 • Analýzy kalů
 • Analýzy olejů
 • Analýzy sedimentů
 • Analýzy kompostů a surovin do kompostů
 • Analýzy potravin a surovin do potravin
 • Analýzy objemových krmiv