špičkové přístrojové vybavení a
zkušený kvalifikovaný kolektiv pracovníků.

Rozbory vody

Rozbory pitné i užitkové vody

Provozovatelům vodovodů, distributorům pitné vody, ale i hoteliérům nebo soukromým osobám zajišťujeme kompletní rozbory pitných a teplých vod. V akreditované laboratoři provádíme také rozbory vody ze studně, bazénu nebo koupaliště. Analýzy podzemních i povrchových vod poskytujeme pro soukromé osoby, průmyslové podniky i obce.

Provádíme 4 druhy analýzy vody

  1. Rozbor pitné vody se využívá například při kolaudacích rodinných domů pro zjištění tvrdosti vody, nebo přítomnosti těžkých kovů
  2. Rozbor podzemních vod pro firemní (přítomnost nebezpečných látek) i soukromé (analýza zahradních studní a vrtů) účely, monitoring skládek
  3. Rozbor povrchových vod, znečištění vodních toků, rybníků, vody v zahradních bazénech nebo nádržích
  4. Rozbor odpadních vod pro obce i soukromé osoby

Jak postupujeme při odběru vzorků?

Odběr vzorku probíhá buď svépomocí, kdy si vyzvednete vzorkovnice a vzorek k nám dopravíte sami, nebo odběr provedou naši pracovníci. Výsledkem rozboru vody je protokol, který vystavíme v písemné či elektronické podobě. V něm najdete detailní porovnání výsledků se standardními hodnotami. Pokud budete potřebovat výsledky protokolu vysvětlit, můžete nám kdykoliv zavolat. Rádi se vším poradíme. Stáhněte si instrukce k odběru vzorků.

Při analýze vody postupujeme podle platných vyhlášek

  • Pitná a teplá voda dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění (př. 1, 2, 3, 5)
  • Bazénová voda dle vyhlášky č. 275/2004 Sb. v platném znění (př. 1, 2, 3)
  • Povrchová voda dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění (př. 3)
  • Odpadní voda dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (př. 2), vyhlášky č. 123/2012 Sb. a nařízení vlády č. 143/2012 Sb. – poplatky za vypouštění, další analýzy dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění (př. 10, 15), nebo dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. (př. 1) - přípustné znečištění odpadních vod do vod podzemních
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů