špičkové přístrojové vybavení a
zkušený kvalifikovaný kolektiv pracovníků.

Rozbory odpadů

Akreditované rozbory odpadů pro firmy i jednotlivce

Provádíme akreditované odběry a rozbory odpadů. Nabízíme také poradenství v oblasti nakládání s odpady a odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb. U rozboru odpadů platí trochu jiná pravidla než u rozboru vody. Odebrání vzorku zajišťuje vždy akreditovaná laboratoř, popř. akreditovaný vzorkař.

Jaké rozbory odpadů provádíme?

  • Rozbor všech druhů odpadů dle Katalogu odpadů
  • Rozbor kalů z čistírny odpadních vod
  • Rozbor kompostů, kejdy, hnoje, digestátů
  • Rozbor zemin a sedimentů
  • Rozbor popílků, odprašků nebo sutí

Výsledkem analýzy rozboru odpadů je vždy protokol

Způsob odběru je vždy detailně pospán v protokolu o odběru, který předáváme zákazníkovi po skončení analýzy. Zákazník obdrží originál, kopii protokolu archivujeme v naší laboratoři po dobu pěti let. Délky jednotlivých analýz se liší, zpravidla jsou však protokoly vyhotoveny od 14–21 dnů. Formou subdodávky zajistíme i speciální rozbory odpadů, pokud je potřeba určit například přítomnost azbestových vláken.

Při analýze odpadů postupujeme podle platných vyhlášek

  • Odpady ke skládkování dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění (př. 2, 4)
  • Odpady k využívání na povrchu terénu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění (př. 10)
  • Odpady, které mají nebezpečné vlastnosti dle vyhlášky č. 376/2001 Sb. v platném znění (př.6)
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů