špičkové přístrojové vybavení a
zkušený kvalifikovaný kolektiv pracovníků.

Rozbory kalů a sedimentů

Provádíme rozbor kalů a sedimentů

Jste projekční firma, která pro obce projektuje nové rybníky nebo plánuje jejich revitalizaci? V tom případě potřebujete rozbor kalů a sedimentů. V našich akreditovaných laboratořích provádíme velké množství rozborů kalů pro jednotlivé vodárenské podniky, města, obce i projekční společnosti.

Dále rozbory sedimentů, které budou využity na zemědělský půdní fond. Nejčastěji jde o dotační programy na revitalizaci rybníků.

Jaké jsou naše služby?

  • Stanovíme koncentrace škodlivin ve vytěžených sedimentech z vodních nádrží a koryt vodních toků
  • Ověříme obsah rizikových prvků a látek v sedimentech pro použití na zemědělskou půdu
  • Provedeme ekotoxikologické a mikrobiologické testy sedimentů

Jakým způsobem postupujeme?

  • Naše laboratoř provádí akreditovaně odběry vzorků půd, sedimentů a zeminy
  • Vedle akreditovaných odběrů provádíme také autorizované odběry olejů
  • Akreditované odběry vzorků provádí certifikovaní vzorkaři, kteří splňují veškeré požadavky příslušných norem a legislativy

Analýzy kalů a sedimentů zpracujeme podle platných vyhlášek

  • Sedimenty dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. v platném znění (př. 1, 4, 6) – sedimenty z vodních nádrží a toků, k aplikaci na zemědělskou půdu analýzy dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění (př. 3)
  • Kaly dle vyhlášky č. 382/2001 Sb. v platném znění (př. 1, 3, 4) - kaly z ČOV aplikované na zemědělské půdy
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů